Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, KUNGSNÄS 1:35 SELÅNGERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4113-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SELÅNGERS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KUNGSNÄS 1:35

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Selångers kyrka uppfördes åren 1780-81 efter ritningar av Olof Tempelman. Den byggdes inte långt från den gamla medeltidskyrkan, som står kvar norr om den nya som en ruin. Byggmästare var Daniel Lundqvist från Gävle och svärsonen Johan Christoffer Loëll, vilken ledde arbetet.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med tresidig, interiört halvcirkelformad avslutning i öster med vidbyggd sakristia bakom. Senare tillbyggnad på sakristians nordsida med ingång, kapprum och toalett. Torn i väster med huvudingång. Även ingång mitt på sydfasaden.
Materialet är gråsten med tegel i fönster- och ...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - SELÅNGER

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1060, år 1900: 2642, år 1995: 12912

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socknen uppräknad 1314 med Sättna som annex. Till 1624 pastorat med Sättna, därefter även med Sundsvall till 1822. Mellan 1822 och 1873 med Sättna, sedan 1873 eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i Ljungans uppodlade dalgång väster om Sundsvall. Den befintliga kyrkan ligger högt mellan skog och åker i en sluttning ned mot Prästviken i den tidigare Selångersfjärden med bebyggelse på avstånd och perifert till närmaste tätorten Bergsåker. Läget är centralt i förhållande till odlingsbygden i stort. S...

Läs mer i eget fönster

Selånger kyrka ligger på en ås ca 5 km väster om Sundsvall i gammal kulturbygd där det omkring 1000-talet fanns en segelbar havsvik, numera sankmark och Bergsåkerssjön. Selånger var då ett religiöst, administrativt och kommersiellt centrum. Den medeltida kyrkoruinen återfinns idag på flack mark längre ifrån vattendraget, intill den utvidgade kyrkogården.

Vägen från Bergsåker till Kungsnäs och Töva skär genom kyrkomiljön och delar den gamla och den nya kyrkomiljön. Den något oregelbundna nya kyrkotomten ligger i ett höjdläge ett par hundra meter norr om den medeltida kyrkoruinen.

På andra sidan vägen i sydost ligger den tvåp...

Läs mer i eget fönster