Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, RÅDMANSÖ 1:2 RÅDMANSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rådmansö kyrka fr NV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDMANSÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÅDMANSÖ 1:2

Historik

Rådmansö kyrka är belägen sydsluttningen ned mot Kyrkfjärden. Församlingen hör till en av de yngsta socknarna i Uppland. På platsen låg en tidigare träkyrka, uppförd på 1630-talet. Den nuvarande kyrkan är byggd 1816-1818 i nyklassicistisk stil efter Axel Nyströms ritningar. Den har ett rektangulärt långhus, torn i väster samt vidbyggd sakristia i norr. Byggnadsmaterialet är främst sandsten, fasaderna är vitputsade. Vid restaureringen 1906-07 avkortades långhuset åt öster genom en mellanvägg, här inreddes bl.a. ny sakristia. Kyrkorummets spegelvalv slogs vid detta tillfälle in under det gamla tunnvalvet. 1960 fick kyrkan ny bänkinred...

Läs mer i eget fönster

På platsen för Rådmansö kyrka stod tidigare en knuttimrad korskyrka byggd under 1630-talet. Den timrade kyrkan uppfördes av Casper Otto Sperling vid sin gård Svinö/Rådmansö Kungsgård och revs inför uppförandet av en ny kyrka under tidigt 1800-tal.

Nuvarande Rådmansö kyrka uppfördes under åren 1816-1819 efter ritningar Axel Nyström, en känd svensk arkitekt. Kyrkan utformades i byggnadstidens nyklassicistiska stil med horisontalt betonade fasader och västtorn med lanternin.

År 1630 - 2004 Ändring
Läs gärna händelselistan som finns i sin helhet under Dokument.
År 1770 - 1770 Nyanläggning - Begravningsplats
Församlingen får rätt att anlägga kyrkogård. En gråstensmur byggs runt kyrkogården och träplanket som omgärdat kyrkoplatsen tas bort.
År 1782 - 1782 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder och muromgärdas.
År 1816 - 1819 Nybyggnad
Ny kyrka uppförs efter ritningar av arkitekten Axel Nyström.

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1820 - 1829 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas. Kyrkogården hägnas av kallmur.
År 1844 - 1844 Invigning
Kyrkan invigs. Ny orgel av orgelbyggaren Joh. Lund.
År 1970 - 1999 Nyanläggning - Minneslund
Sent 1900-tal, Utvidgning av kyrkogården åt väst samt anläggande av minneslund.