Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, BRO PRÄSTGÅRD 2:1 M.FL. ROSLAGS-BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Roslags-Bro kyrka fr NO.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROSLAGS-BRO KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRO PRÄSTGÅRD 2:1

BRO PRÄSTGÅRD 1:33

Historik

Roslags-Bro kyrka uppfördes som salkyrka under 1200-talets senare hälft, troligen strax efter 1250-talet. Koret i öster tillkom senare, omkring 1400. Även sakristian mot norr och vapenhuset i söder är senare än långhuset, den förra från 1300-talet medan vapenhuset uppskattas vara samtida med koret. Ett gravkor vid kyrkans västgavel uppfördes på 1730-talet. Under 1900-talet har kyrkan genomgått en omfattande restaurering 1929 samt renovering- och underhållsarbeten på 1960- och 70-talen. Restaureringen 1929 leddes av arkitekten Erik Fant och innebar ett återställande av flera byggnadsdetaljer till det medeltida formspråket in- och utv...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Salkyrka uppförs, uppskattat till tiden efter 1250-talet.
År 1500 - 1529 Nybyggnad
1500-talets början senast, Stigluckan byggs.
År 1727 - 1727 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs.
År 1732 - 1733 Nybyggnad
De två fristående gravkoren byggs av kyrkoherde Benjamin O. Westman och häradshövding Johan Linderstedt.
År 1998 - 1998 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anläggs, gestaltad av prästen Allan Robertsson.