Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, TÅNNÖ 17:1 TÅNNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tånnö kkg.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÅNNÖ KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÅNNÖ 17:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Typisk nyklassicistisk kyrka, en av de mindre, belägen i öppet slättlandskap. Byggd 1849, då den medeltida träkyrkan revs, och invigd 1852 av biskop Christofer Isaac Heurlin. Ritning av Ludvig Hawerman vid ÖIÄ 1845, baserad på förslag från byggmästaren C G Lilliegren 1839 och ändrad i flera avseenden av församlingen, som önskade Voxtorp som förebild. Som entreprenör för bygget omtalas Andreas Bengtsson på Åsen i Voxtorp. Mycket välbevarad och enhetlig karaktär såväl till det yttre som till det inre.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvrunt kor i öster, på Hawermans ritning raks...

Läs mer i eget fönster

Tånnö kyrkogård har medeltida ursprung. På platsen för kyrkogården
byggdes under medeltiden en kyrka i trä med fyrsidigt
kor. Kyrkan var spånklädd och rödmålad liksom den intilliggande
klockstapeln. Denna kyrka revs i samband med att den nya kyrkan
uppfördes på andra sidan vägen 1849 och förmodligen gjordes
kyrkogården om vid samma tillfälle. Den fi ck då sin nuvarande
utsträckning och stenmuren lades om. Trädkransen planterades vid
ett senare tillfälle. De båda grindarna är förmodligen även de från
mitten av 1800-talet. Några större ingrepp har därefter inte skett
på kyrkogården förutom att den har under årens lopp moderni...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Den gamla kyrkan uppfördes och förmodligen anlades kyrkogården samtidigt.