Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, TORSKINGE 4:4 TORSKINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

torskingekkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSKINGE KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORSKINGE 4:4

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården har liksom kyrkan medeltida ursprung. Men från
denna tid kvarstår idag inget utom själva kyrkan. Föga är känt om
kyrkogården innan 1800-talet. I en pastoratsbeskrivning från 1865
omnämns att man sedan 1862 utvidgat kyrkogården och omlagt
hela ringmuren samt anskaff at nya portar till densamma. Under
1800-talet borde även den nu närmast obefi ntliga trädkransen ha
planterats, vilket var en vanlig åtgärd vid tiden för att, som man trodde,
rena luften från farliga dunster. På fotografi er från tidigt 1900-tal
syns att hela kyrkogården omgavs av en häck. Kring 1900 eller en
bit in på seklet fi ck kyrkogården i vanli...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1862 - 2006 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Ivar Andersson (Trädgårdsarkitekt)