Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, KYLAHOV 1:6 HÅNGERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hångerkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅNGERS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYLAHOV 1:6

Historik

Text saknas för närvarande

Hångers kyrkogård anlades efter kyrkans uppförande 1881 och
färdigställdes 1883. Arbetet med bygget av stenmuren leddes av
stenläggare Bergström från Hörle. För planteringarna, däribland
den ännu bevarade trädkransen och häcken på muren, svarade
länsträdgårdsmästare Sellberg i Jönköping. Kyrkogårdens sydvästra
sida kom att upptagas av enskilda s.k. köpegravar med grusad yta,
inramad av låga häckar, vilket syns på äldre fl ygfotografi er. Dessa
gravar köptes antingen för evärderlig tid eller för 50 år. Den norra
sidan förbehölls allmänna gravar som var kostnadsfria och där de
döda gravlades kronologiskt allt efter frånfälle....

Läs mer i eget fönster
År 1881 - 1883 Nyanläggning
Nuvarande kyrkogården anläggs. Länsträdgårdsmästare Sellberg, Jönköping. Gamla kyrkogården övergivs och dess kyrka rivs.

länsträdgårdsmästare Sellberg (Trädgårdsarkitekt)

År 1938 - 2006 Ändring
För specifika händelser se pdf.

Egil Lönnberg (Arkitekt)

Sten Ramel (Arkitekt)