Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, RIALA PRÄSTGÅRD 3:1 RIALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Riala kyrka exteriör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RIALA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RIALA PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Riala kyrka ligger i södra Roslagen, omgiven av roslagsnatur. Det är en medeltida salkyrka uppförd av gråsten. Planen är rektangulär, tre travéer, vidbyggd sakristia i norr och vapenhus på den södra sidan. Fasaderna är putsade, vilket inte är så vanligt i Roslagen. Kyrkan täcks av branta sadeltak. Långhusets fönsteröppningar är grupperade i trefönstergrupper. Långhuset kan dateras till 1200-talets slut, liksom dopfunten. Murarnas ursprungliga kvaderristning kan ses på långhusvinden samt i vapenhuset. Sakristian, med sitt ursprungliga valv av gråstensskärv, tillfogades troligen kort därefter. Vapenhuset byggdes i början av 1400-talet...

Läs mer i eget fönster

Innan den nuvarande stenkyrkan uppfördes vid 1200-talets slut fanns det sannolikt en träkyrka på samma plats. Eventuellt har sakristian tillhört den äldre träkyrkan.

År 1894 spritputsades väggarna utvändigt, med slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Fasaderna är vitkalkade och utformade med blinderingar. Sockeln tjärströks år 1900.
Kyrkans branta sadeltak täcks av tjärade spån.

1200-talets långhus synes ha haft ett trätunnvalv. Under 1460-70-talen välvdes kyrkan och försågs med kalkmålningar. Tegelvalven är tre, två stjärnvalv och längst i väster ett ribbvalv.

Vapenhuset byggdes till i början av 1400-talet i anslutn...

Läs mer i eget fönster
År 1270 - 1299 Nyanläggning
Långhuset uppförs. Oklart om sakristian är äldre, yngre eller samtida med långhuset. Långhuset har sannolikt trätunnvalv och rundbågiga fönster.