Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, KYRKAN 1 NORRTÄLJE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norrtälje kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRTÄLJE KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KYRKAN 1

Historik

Norrtälje kyrka föregicks av Mariakyrkan, som förstördes när ryssarna brände staden 1719. Den var enligt Dahlbergs avbildning en korskyrka, och troligen byggd av trä. Den nuvarande kyrkan består av rektangulärt långhus med polygonalt kor, sakristia i norr och ett åttakantigt torn i väster. Den putsade kyrkan är byggd av natursten, har rundbågiga fönster och täcks av ett skifferklätt mansardtak. Tornet kröns av en huv med lanternin och spira. Kyrkorummet nås från söder samt via tornets bottenvåning. Kyrkan uppfördes 1724-26 och hade då en låg och oansenlig tornbyggnad. I söder fanns ett vapenhus som revs 1855, och mitt emot detta låg...

Läs mer i eget fönster

Norrtälje kyrka har genomgått förändringar i flera etapper sedan den först stod färdig 1726. Det vi idag ser är en nyklassicistisk kyrka som fick sin yttre form vid 1700-talets senare hälft och 1800-talets mitt och med tydliga märkbara tillägg i kompletteringar vid flera genomgripande restaureringar, den senaste gjord 1968-1969. Kyrkan byggdes till på 1770-talet, tornet tillkom omkring 1850 och genomgripande restaureringar har gjorts 1899, 1940 och 1968-1969. De många förändringarna har delvis skett på grund av ändrade arkitektoniska ideal men också beroende på problem med grundläggningen vilket åtgärdades först 1968.

År 1719 - 1719 Brand
Mariakyrkan byggd omkring 1630 brändes ned.
År 1724 - 1724 Nybyggnad
Kyrkobygget påbörjades.
År 1735 - 1735 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Stenmur byggdes längs kyrkogårdens västra sida.
År 1831 - 1831 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades 500 m² åt norr.
År 1843 - 1843 Nybyggnad
Det nu rivna gravkoret i kyrkogårdens norra del byggdes. Revs omkring år 2004 för att ge plats åt Mariagården.
År 1855 - 1855 Nybyggnad
Det Löwenmarkska gravkapellet byggdes.
År 1884 - 1884 Nyanläggning - Begravningsplats
Norrtälje nya kyrkogård invigdes, därefter har endast urnbegravningar i befintliga gravar tillåtits på kyrkogården vid kyrkan.
År 2006 - 2006 Nybyggnad
Mariagården stod klar.