Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, FRYELE 2:16 FRYELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fryelekkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRYELE KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRYELE 2:16

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan ligger vackert med vidsträckt utsikt över skogslandet. Den byggdes 1788-90 efter ritning 1783 av Thure Wennberg, ÖIÄ, och invigdes av biskop Olof Wallquist 1795. Byggmästare var Hans Lundström, Laholm, och snickarmästare Lars Wennerholm. Kyrkan är såväl exteriört som interiört mycket välbevarad och ett representativt exempel på sengustavianskt kyrkobyggande i den enkla stil, som överintendenten Adelcrantz förordade.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med tresidigt kor i öster, torn i väster och sakristia i norr. Ingångar i väster och mitt på sydsidan. Byggd i sten, slätputsad i...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården är anlagd under medeltid, troligen samtidigt med
den första kyrkan. Detta var troligen en träkyrka som kring 1300
skall ha ersatts av en stenkyrka, att döma av ett bevarat testamente
från 1299. Föga är känt om kyrkogårdens utseende i äldre tid, men
den bör ha haft den vanliga karaktären av äng med endast ett fåtal
spridda gravvårdar. Kyrkogården hade redan 1770 en trapetsoid
form – enligt en avmätning inför storskifte – som bestod till senaste
kyrkogårdsutvidgningen. Dock är kyrkogården vid okänt tillfälle
utvidgad åt norr. Kyrkogårdsmuren och dess putsade grindstolpar
härstammar sannolikt från tiden för nuvaran...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1788 - 1977 Ändring
För specifika händelser, se pdf.