Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, KLINTE KYRKOGÅRDEN 3:1 KLINTE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/045

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KLINTE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KLINTE KYRKOGÅRDEN 3:1

Historik

Klinte kyrka är byggd i sten under medeltiden. Den består av ett västtorn, enskeppigt långhus samt ett lägre, smalare rakslutet kor med sakristia på norra sidan. Tornets nedre del utgör resten av en romansk kyrka uppförd under 1200-talets förra hälft. Omkring 1300 byggdes nuvarande långhus och kor med sakristia, samtidigt påbyggdes tornet. Det höga tornet har murade sidogavlar och ljudgluggar i tre våningar, samt kröns av en åttkantig spira. Av särskilt intresse i exteriören är korets spetsbågiga perspektivportal, rikt utsmyckad med bl.a. skulpterade kapitälband; enklare rundbågsportaler finns på tornets norra och södra sida. Kyrkan...

Läs mer i eget fönster

Klinte kyrka är till sin helhet uppförd under medeltiden, förmodligen uppfördes tornets nedre del under den första hälften av 1200-talet. Omkring 1300 ersattes de på 1100- eller 1200-talen byggda koret, sakristian och långhuset med större gotiska byggnadskroppar. I samband med denna ombyggnad eller något senare byggdes tornet på till den höjd det har idag.

Kyrkans exteriör har ändrats mycket lite sedan medeltiden, dock har den genomgått ett antal omfattande restaureringar; 1865 – väggarna i kyrkorummet skrapades rena och gjordes släta, det västra mittfönstret förstorades. Den västra orgelläktaren ändrades, korbänken byggdes om oc...

Läs mer i eget fönster
År 1046 - 1046 Nyanläggning
Årtal enl. Strelow.
År 1231 - 1231 Nyanläggning
Årtal enl. taxuslistan.
År 1849 - 1849 Utvidgning - Begravningsplats
Invigdes en ny del av kyrkogården.
År 1998 - 1998 Ändring
Tillstånd gavs av länsstyrelsen för att byta material (till grus) på en del av centralgången i NS riktning.
År 2003 - 2003 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Den Ö kyrkogårdsmuren nylades.
År 2004 - 2005 Ändring - Inhägnad, mur
Lades kyrkogårdsmurarna om, en kalkstensmur på den nya kyrkogården V om kyrkan murades med KC-bruk.
År 2005 - 2005 Nyanläggning - Minneslund
Ställdes flera gravhällar m.fl. under ett nybyggt skyddstak. Den nya delen av kyrkogården invigdes med minneslund och askgravsområde.