Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, DANNÄS 4:1 DANNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Dannäskkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DANNÄS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DANNÄS 4:1

Historik

Text saknas för närvarande

Dannäs kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Föga är
känt om kyrkogården innan 1700-talet. Rogberg omnämnde 1770
att det vid kyrkans västgavel fanns en pyramid av trä, uppförd som
grav åt släkten Kyhle på Dannäs säteri. Denna var försvunnen 1885
när Eric Ihrfors avbildade kyrkan i ”Smolandia sacra”. Troligen revs
den i samband med korbygget 1816, under vilket gravkammare
fi nns. Ihrfors’ teckning visar en på sedvanligt vis ängsartad kyrkogård
med några enstaka stenvårdar och avlånga gravkullar. Stenmuren
kring kyrkogården var då redan lagd och en trädkrans planterad. I
en beskrivning 1914 omnämndes att kyrkogården...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
År 1800 - 1983 Ändring
För specifika händelser, se pdf.