Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HAMRA KYRKOGÅRDEN 1:1 HAMRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

491-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMRA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAMRA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Hamra kyrka har en ovanlig form med asymmetriskt placerat torn i långhusets sydvästra hörn. Kyrkan är uppförd av sandsten och består, förutom tornet, av ett tvåskeppigt långhus med smalare rakslutet kor i öster och sakristia på korets nordsida. Kyrkan har tre ingångar: långhusets nordsida samt tornets respektive korets sydsidor. Tornet och murpartier i det nordvästra hörnet utgör rester efter en äldre kyrka, med centraltorn och korsarmar, från mitten av 1200-talet; i murverket syns spår av valvbågar och vattentak. I början av 1300-talet ombyggdes kyrkan och fick sitt nuvarande utseende; i koret återanvändes stenmaterial (portal, fön...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Hamra har i jämförelse med övriga gotländska medeltidskyrkor en ovanlig byggnadshistoria. Den nuvarande kyrkans västra del med det asymmetriskt placerade tornet utgör rester av korpartiet till en planerad treskeppig basilika. Dess kor med tvärskepp och torn över tvärskeppsmitten byggdes omkring 1250, basilikans långhus kom däremot aldrig till utförande.

I början av 1300-talet revs den södra tvärskeppsarmen samt koret (utom södra väggen) i samband med att kyrkan byggdes om för gotländska förhållanden mera normal, tvåskeppig hallkyrka med ett rakslutet kor i öster. Ett planerat, stort västtorn som ersättni...

Läs mer i eget fönster
År 1240 - 1259 Nyanläggning
Kor, tvärskepp och torn (över korsmitten) till planerad treskeppig basilika byggdes (varav tornet och N tvärskeppsarmen återstår).