Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, BREDARYD 45:2 BREDARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

bredarydkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREDARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BREDARYD 45:2

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan grundlades 1860 och byggdes 1863, på församlingens önskan med Voxtorps kyrka som förebild, på platsen intill den tidigare medeltida kyrkan, som revs samma år. Murmästare var Elias Pettersson, Sandhult, snickarmästare Bengt Andersson, Villstad. Invigning förrättades av biskop Henrik Hultman 1865. Exteriören välbevarad, interiören förändrad främst beträffande färgsättningen.

PLAN OCH MATERIAL - byggd efter 1851 års ritning, en kopia av Voxtorp, men med längre långhus med sex fönster istället för fyra per långsida. Det halvrunda korpartiet har fyra fönster. Torn i väster, sakristia i nor...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården torde ha medeltida ursprung och vara samtida med den
äldsta kyrkan på platsen. Dess utsträckning inskränkte sig sannolikt
då till det krönläge där kyrkan står. Senast 1812 hade kyrkogården
utvidgats åt söder och omgärdats med en stenmur. Troligen är det
till stor del den ännu befintliga. I och med detta fick det som idag
benämns avdelning A sin nuvarande utsträckning. Troligen blev
kyrkogården dock i samband med kyrkans uppförande på 1860-talet
något justerad i form så den fi ck räta vinklar. En trädkrans av lönn
torde planterats vid samma tid. Kyrkogårdens södra sida kom att
ordnas med raka grusgångar mellan gr...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1800 - 2007 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Bertil Carlsson (Byggmästare)

G V Walberg (Landskapsarkitekt)

Ivar Andersson (Trädgårdsarkitekt)

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)