Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HALLA KYRKOGÅRDEN 1:1 HALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

489-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HALLA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Halla kyrka består av långhus, västtorn med spira, samt högre kor med sakristia i norr. Byggnadsmaterialet är huggen kalksten, och kyrkan är uppförd etappvis under medeltiden. Långhuset är från omkring 1200. Den rundbågiga sydportalen är relativt enkelt utformad; i söder finns även den enda ursprungliga fönsteröppningen, numera igenmurad men markerad i putsen. Tornet tillfogades något senare. Tornkammaren är välbyggd och har fint arbetade kolonnettförsedda ljusgluggar; eventuellt fungerade den som emporium. Tornportalen har möjligen tillhört kyrkans tidigare absidkor. Det nuvarande koret, med rikt ornerad portal, samt sakristian up...

Läs mer i eget fönster

Halla kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta del är långhuset, vilket byggdes omkring år 1200, medan tornet tillkom något decennium senare. Yngst är koret och sakristian, vilka uppfördes vid mitten av 1300-talet.
Av utvändiga förändringar sedan byggnadstiden kan nämnas att yttertakens taktäckningsmaterial ändrades från bräder (falar) till tegel omkring sekelskiftet 1700, och fönstren på långhusets södra sida nyupptogs respektive vidgades 1697 och omkring 1860.

År 1100 - 1199 Nyanläggning
Absidkor, varav portalen är bevarad återanvänd som tornportal (SvK anger o. 1120).
År 1196 - 1196 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1200 - 1200 Nyanläggning
omkring 1200 Det nuvarande långhuset uppfördes (SvK anger ”troligen (…) 1196”.
År 1300 - 1399 Ändring - Begravningsplats
1300-tal ? Gravhällar (uppställda på kyrkogården) över 1. Botvid, domare i Halla, samt dennes son Jakol, 2. Hallingnis, hustru till Botvid, samt 3. Haldwinius förpaktare – d.v.s. brukare av klosterboställe – i Bro och dennes hustru Gunvi.
År 1954 - 1954 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1993 - 1993 Nybyggnad
Förråds- och personalbyggnad på kyrkogården.
År 1997 - 1997 Nybyggnad
Tak för 8 gravhällar byggdes på kyrkogården.