Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BURS KYRKOGÅRDEN 2:1 BURS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

459-16.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BURS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BURS KYRKOGÅRDEN 2:1

Historik

Kyrkan i Burs är belägen mellan f.d. skolan i öster och prästgården i väster. Vid kyrkogårdsmurens norra del står en magasinsbyggnad från 1807. Den är uppförd av putsad kalksten och består av ett stort rakslutet kor med trefönstergrupp i öster, ett lägre, men bredare, långhus och ett torn med utskjutande sidogallerier i väster samt en sakristia på korets norra sida. Tornet har upptill murade gavlar med ljudgluggar åt fyra sidor, på vilka vilar en spetsig tornspira. Ingångar finns till långhuset från norr och söder, till tornet från väster och till koret från söder. Långhuset är kyrkans äldsta del, uppfört vid 1200-talets förra hälft...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Burs är till sin helhet uppförd under medeltiden. På 1200-talet uppfördes en romansk sten¬kyrka i etapper, först byggdes koret, möjligen med absid. Efter koret byggdes långhuset vilket tillkom under 1200-talets första hälft. Kyrkbygget avslutades med tornet i väster som byggdes i mitten på 1200-talet (taxuslistan anger att kyrkan uppfördes 1240, vilket förmodligen syftar på året då hela den romanska kyrkan stod färdig för invigning).
På 1320-talet revs det romanska koret för att ge plats åt ett nytt gotiskt kor i tidens anda, uppfört av den byggnadshytta som kallas ”Egypticus”. Möjligen återanvändes den ro...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Långhuset uppfördes. (GK anger att det skedde vid början av 1200-talet, SvK anger att det skedde under 1200-tales första hälft. Taxuslistan anger att kyrkan uppfördes 1240, vilket förmodligen syftar på året då hela den romanska kyrkan stod färdig för invigning.)