Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, TJUSTKULLE 1:3 VETLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

vetlandakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VETLANDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TJUSTKULLE 1:3

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Stadskyrkan i Vetlanda uppfördes 1796-1798. Tornet skadades av ett blixtnedslag år 1800 och reparerades samma år. Den stora kyrkan byggdes av stadsbyggmästare Georg Salvin och stadsmurmästare Peter Ryberg, Jönköping, på samma plats som den äldre kyrkan från 1724, vilken revs 1797, sedan den nya kyrkans grund lagts utanför. Efter en serie genomgripande förändringar återstår idag föga av den ursprungliga kyrkan. Tornspiran tillkom 1871. Kyrkorummet ombyggdes till basilika 1903-04 och fick omfattande dekorativ utsmyckning. Rummet omgestaltades även vid renoveringar 1925 och 1954. Ingen annan kyr...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har liksom kyrkan medeltida ursprung. Om dess tidiga
historia är föga känt. Kyrkogården är avritad och beskriven på en
geometrisk avmätning över kyrkbyn från 1693. Kyrkogården har där
en sexkantig form med kyrkan i mitten. Ingångar fi nns i norr, öster
och söder. Den södra och norra ingången utgjordes åtminstone på
1700-talet av timrade stigluckor. Väster om kyrkan står på kartan
en troligen timrad bod som tjänade som sädesmagasin, denna syns
även på en storskifteskarta från 1798. I kyrkogårdens nordvästra
hörn står en klockstapel. Öster om korgaveln ligger tre runstenar.
Vid kyrkogårdens norra sida är husgrunde...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1821 - 1888 Ändring
För specifika händelser, se pdf.