Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, LOHÄRADS PRÄSTGÅRD 2:1 LOHÄRADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lohärads kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOHÄRADS KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOHÄRADS PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Lohärads kyrka består av rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, sakristia i norr och vapenhus i väster. På ett gärde sydost om kyrkan står en klockstapel, som fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1838. Den vitputsade kyrkan är murad av natursten. Samtliga yttertak utgörs av sadeltak, förutom vapenhuset som har valmat tak. I de rundbågiga fönsteröppningarna sitter karmar med trebrutna överstycken. Ingången är belägen i vapenhusets sydvägg. Den äldsta kyrkan från 1200-talets förra del bestod av långhus med smalare, rakt avslutat kor i öster och ett smäckert torn i väster. Ingången var belägen i söder. I slutet av 120...

Läs mer i eget fönster

Lohärads kyrka har en historia med flera utbyggnadsteg samt en dramatisk händelse på 1600-talet som radikalt förändrade kyrkan. Byggnadskroppen är adderad av många delar och bildar en ganska varierad exteriör där varje del berättar om en specifik del av historian. Kyrkan byggdes under första hälften av 1200-talet och bestod då av långhus, kor och i väster ett torn. Långhuset och koret har fortfarande kvar sin ursprungliga form. Koret är lägre och smalare än långhuset och rakt avslutat, det tillhör antagligen ett av de tidigare exemplen på rakt avslutade kor som följde efter de äldre romanska kyrkornas absider.

Sakristian är ti...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1250 Nyanläggning
1200-talets förra hälft eller mitt Kyrkan uppfördes.
År 1600 - 1629 Nybyggnad
Nuvarande klockstapel byggdes. Storklockan är omgjuten 1681.
År 1838 - 1838 Ändring
Klockstapeln byggdes om grundligt och fick sitt nuvarande utseende. Byggmästare Olof Hedlund från Björklinge, Uppland.
År 1885 - 1885 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt söder.
År 1939 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt väster.
År 1977 - 1977 Nybyggnad
Nytt bårhus i bogårdsmuren färdigt.