Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, RAMKVILLA 3:1 RAMKVILLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ramkvilla kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RAMKVILLA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RAMKVILLA 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

När den första kyrkan byggdes på platsen är okänt men på 1300-
talet ersattes en äldre stavkyrka av en kyrka av sten. Till denna hörde
en klockstapel som 1768 var i så dåligt skick att den ”hotar med ett
förfärligt fall och undergång”. Ett nytt vapenhus med klocktorn stod
klart 1834. Kyrkogården har ursprungligen varit mycket mindre
än den nuvarande. Efter 1850 utvidgades den mot norr och 1960
mot söder. Området innefattade dagens kvarter E, F och G mellan
kyrkan och sjön. Befintlig stödmur i söder togs bort och användes
till murens nya sträckning i väster. Befintliga lönnar togs bort.
Marken fylldes ut och fick en naturlig...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anlades. På 1300-talet uppfördes en stenkyrka på platsen för en stavkyrka.
År 1768 - 2004 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Lennart Ahlberg (Okänd)

Lennart Midström (Arkitekt)

Per-Ola Lewander (Okänd)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)