Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, HUSBY 18:1 HUSBY-SJUHUNDRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd860604

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUSBY-SJUHUNDRA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUSBY 18:1

Historik

Husby-Sjuhundra kyrka är belägen drygt en mil norr om Norrtälje. Trakten hör till Upplands runstensrikaste områden. Cirka 150 m söder om kyrkan rinner Husbyån som genomkorsar socknen från väster till öster och mynnar ut i sjön Lommaren. Sannolikt har det tidigare funnits en träkyrka på platsen. Det är en medeltida gråstenskyrka med rektangulärt långhus, torn i söder och sakristia på den norra sidan. Långhusets mittersta del är uppförd under senare hälften av 1100-talet som långhus till en mindre romansk kyrka. Under sent 1200-tal revs det romanska absidförsedda koret för att ersättas av det nuvarande större koret. Sedan tillbyggdes ...

Läs mer i eget fönster

Husby-Sjuhundra kyrkas ursprung är en tidigmedeltida gråstenskyrka uppförd med ett smalare kor med absid samt med västtorn. Från denna kyrka återstår idag långhusets mittdel. Koret med absid revs antagligen i slutet av 1200-talet och ersattes med ett rakt avslutat kor, jämnhögt och jämnbrett med långhuset. Ombyggnad av romanska absidkyrkor på detta sätt var mycket vanligt från 1200-talets senare del då salskyrkoplanen introducerades i Sverige. Planformen blev dominerande fram till 1600-talet. Bland de första exemplen är domkyrkan i Strängnäs och Skokloster kyrka, båda prestigefyllda kyrkobyggen som fungerande som förebild. Sakristia...

Läs mer i eget fönster
År 1170 - 1190 Nyanläggning
Romansk kyrka med kor, absid och smalare västtorn byggdes.
År 1846 - 1846 Ändring - Inhägnad, mur
Större reparation av kyrkogårdsmuren. Trätaket togs troligen bort vid detta tillfälle.
År 1872 - 1872 Ändring
Grindstolpar av gråsten sattes upp.
År 1971 - 1971 Ändring
Rödfärgad byggnad mittemot f d klockarbostaden byggdes om till bårhus och redakskapsbod.
År 1981 - 1981 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av kyrkogården. Förslag hade inlämnats redan 1973.