Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, NÄVELSJÖ 6:1 M.FL. NÄVELSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

nävelsjökkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄVELSJÖ KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄVELSJÖ 6:1

NÄVELSJÖ 6:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården har medeltida ursprung. Om dess tidiga historia är
föga känt. Kyrkogårdens äldsta kända utsträckning framgår av en
storskifteskarta från 1794. Planen är rektangulär med en stiglucka i
öster som ingång. Vid okänt tillfälle under 1800-talet har kyrkogår-
den utvidgats västerut. Troligen i samband med detta försågs kyrkogården
med stenmur och trädkrans. 1925 skedde en ny utvidgning
åt väster. Vid denna tid var kyrkogården uppdelad i allmänna och
enskilda kvarter. Allmänna linjen torde ha utgjort kvarteret norr om
klockstapeln och det inre av kvarteren i den senaste utvidgningen.
De enskilda gravarna låg längs gånga...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1800 - 1925 Ändring
För specifika händelser, se pdf.