Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, NÄSHULTS PRÄSTGÅRD 3:1 NÄSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

näshultkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSHULTS KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄSHULTS PRÄSTGÅRD 3:1

Historik

Text saknas för närvarande

Den äldsta kända kyrkan i Näshult uppfördes under medeltiden,
förmodligen under 1200-talets första del. En kyrkogård bör ha legat
på platsen samtidigt men av denna finns idag inga synliga spår.
Den rektangulära delen av kyrkogården närmast kyrkan fick sin
utsträckning någon gång under 1800-talet, det är mycket möjligt
att detta skedde 1872, då nya grindar sattes upp. Den östra delen
tillkom 1922 då kyrkogården utvidgades. Ett förslag på nya grindar
till utvidgningen togs fram av ingenjören G. Lindberg. Både förslaget
för utvidgningens ordnande och grindarna omarbetades av
Kungliga Byggnadsstyrelsen för att kunna godkännas. ...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
En kyrka uppfördes på platsen i början av seklet. Förmodligen anlades kyrkogården samtidigt.
År 1732 - 2004 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)