Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, KARLSTORP 6:1 KARLSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

karlstorpkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLSTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KARLSTORP 6:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den medeltida träkyrkan revs 1760, då en ny kyrka byggdes av byggmästare Petter Fröling. Sakristian utgörs troligen av träkyrkans stensakristia, som omtalas 1718. Ritningar saknas. Den tornlösa kyrkan med klockstapel från 1740 är mycket välbevarad och ligger högt i en sluttning med vidsträckt utsikt.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt, något skevt kyrkorum med rakslutet kor i öster, rymlig sakristia i norr och litet vapenhus med rundade hörn i väster. Ingång i söder mitt emot sakristian. Uppförd i gråsten, slätputsad i vitt med asfaltstruken sockel. Färgspår, observerade vid senaste renovering...

Läs mer i eget fönster

Karlstorps kyrkogårds tidigaste historia är höljd i dunkel. När den
nuvarande kyrkan byggdes 1760 plockade man ned en äldre som
stod på platsen. Enligt uppgift hittades då en bjälke med inskriptionen
1252 och detta årtal har tagits som byggnadsdatum för den
förra kyrkan. Det spekuleras även i om en äldre kyrka fanns på
platsen redan 1252. Kyrkogården har alltså förmodligen ursprung
i medeltiden. Från äldre fotografi er kan utläsas att kyrkogården
fortfarande 1937 hade en ängslik karaktär med främst högresta
gravvårdar i trä. 1946 hade kyrkogården till stor del ordnats med
grusgravar med stenram i gräsmatta. Kyrkogården har ...

Läs mer i eget fönster
År 1252 - 1252 Nyanläggning
En kyrka uppfördes förmodligen på platsen.
År 1760 - 1979 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

Orrje & Co (Arkitektkontor)