Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, VIBY 9:8 M.FL. VIBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIBY KYRKA (akt.), VIBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIBY 9:8

VIBY 23:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VIBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 659, 1900: 961, 1995: 1959

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen i en fornlämningsrik trakt i Viby by 10 km nordost om Mjölby där gamla riksvägen från Linköping grenar sig mot Skänninge respektive Mjölby. På kyrkplatsen har påträffats fragment av en tidig gravvård av s.k. Eskilstunatyp, vilket indikerar att en kyrka funnits här redan under 1000-talet. Mitt emot kyrkan ligger Bosgården och f.d. skolan. På kyrkogården finns en bod från senmedeltiden. Viby är en av de få välbevarade kyrkbyarna i Östergötland, tidigare centrum ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
I olika sockenbeskrivningar från 1760 och framåt talas det om en eller två runstenar på
kyrkogården eller i kyrkmuren.
År 1806 gjorde Johan Fredrik Kock en teckning av Viby kyrka från nordost.
Kyrkogården inhägnas här av en stenmur från vilken det utgår gärdesgårdar som
inramar åkermark. På kyrkogården syns enbart enstaka träd, varav ett tydligt är hamlat.
År 1847 uppsattes nya portar till kyrkogården tillverkade av Boxholm bruk.
I samband med en grundförstärkning av kyrkan år 1954 gjordes en arkeologisk
undersökning. Vid kyrkans södra mur, ca 12,30 m från kyrkans sydvästra hörn
påträffades rester av g...

Läs mer i eget fönster