Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, NORRA LEKVATTNET 1:56 LEKVATTNETS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 483.0003

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEKVATTNETS KYRKA (akt.)
Värmland
Torsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NORRA LEKVATTNET 1:56

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LEKVATTNET

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: , år 1900: 1016, år 1995: 371

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen utbröts 1851 ur Fryksände som (oegentlig) kapellförsamling.

LÄGE OCH OMGIVNING - Lekvattnets socken, i norra Värmland vid gränsen mot Norge, tillhör de mest utpräglade finnbygderna med gles och spridd bebyggelse. Området ligger över högsta kustlinjen. Kyrkan ligger på en udde i Kyrksjön.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den befintliga träkyrkan, som i huvudsak uppfördes 1850-53, är den första på platsen. Kyrkan uppfördes under ledning av byggmästare Nils Olsson från Västra Ämtervik och...

Läs mer i eget fönster
År 2010 - 2011 Nybyggnad
Rivning av befintlig förrådsbyggnad utanför mur norr om kyrkan och uppförande av nytt förråd vid lekvattnets kyrka.

Värmlands Museum (Antikvarie)