Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, FRÖDERYD 4:1 FRÖDERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fröderydkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖDERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRÖDERYD 4:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1853-54 av byggmästare S Sjöholm enligt ritningar från 1848 av Johan Adolf Hawerman, som tidigare gjort två rikare förslagsritningar. Invigningen skedde 1856. Kyrkan brann 1943, varvid den fasta inredningen förstördes utom altartavlan, som skars ur ramen. Återuppfördes 1947 på de stående murarna. Smärre förändringar i exteriören, bl a i tornets och lanterninens utformning. Interiören helt förändrad.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med torn i väster och rakslutet kor i öster, med halvrund sakristia bakom. Ingångar i väster och mitt på långsidorna. Byggd i sten, puts...

Läs mer i eget fönster

Historiska källor om Fröderyds kyrkogård är få och fåordiga. På
1700-talet fanns på platsen en romansk absidkyrka av sten med
trätorn och den runsten som står vid kyrkogårdens sydvästra hörn
ska ha funnits på platsen redan på 1690-talet. Den nuvarande kyrkan
stod färdig 1854 och 1853 hade kyrkogården utvidgats mot
norr. Därefter finns ingen information förrän 1979 då ett förslag
till utvidgning mot öster, framtaget av ingenjörsfirman Orrje & Co
AB i Växjö, godkändes. 1992 planterades de lönnar som finns längs
kyrkogården södra och östra sidor och 1996 restes en flaggstång
vid runstenen i sydväst. På grund av att flaggstånge...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anlades
År 1690 - 2000 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Orrje & Co (Arkitektkontor)

Per-Ola Lewander (Okänd)