Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, SKEPPSÅS 4:1 M.FL. SYA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Sya kyrka, 52

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SYA KYRKA (akt.), SYA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEPPSÅS 4:1

SYA 4:15

SYA KYRKOJORD 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SYA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 346, 1900: 638, 1995: 516

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en höjd i utkanten av Sya tätort, med Svartån i nordväst och Hydingebäcken i sydväst. En f.d. skola ingår i närmiljön.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr samt torn i väster. I: En medeltida stenkyrka, av i övrigt okänd utformning, ingår ännu i det befintliga långhusets nordmur. Ett torn, av okänd utformning, byggdes 1604. Reparation och tillbyggnad diskutera...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek.

Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan.
I P D Widegrens sockenbeskrivning från början av 1800-talet står det att kyrkans två
klockor hänger i en klockstapel på kyrkogården. I olika sockenbeskrivningar från 1760
och framåt nämns en runsten vid kyrkan. I A Ridderstads beskrivning från 1918 nämns
en rusten vid kyrkan, där den har blivit använd som grindstolpe. Det har, enligt
Ridderstad, blivit antaget att den motsvarande stolpen även har runor, vilka i...

Läs mer i eget fönster