Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säffle kn, KALVHAGEN 1:1 M.FL. BOTILSÄTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 91.20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOTILSÄTERS KYRKA (akt.)
Värmland
Säffle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KALVHAGEN 1:1

KALVHAGEN 1:13

Historik

FÖRSAMLING 1995 – BOTILSÄTER

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 835, 1900: 969, 1995: 408

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på en höjdsträckning i utkanten av en uppodlad dalgång i slättlandskapet på Värmlandsnäs.

RASERAD KYRKA / RUIN –

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti och en rymlig korsarm i söder, sakristia i öster samt ett vapenhus av trä i väster. I det befintliga långhusets västra del återstår betydande mursträckningar av den äldsta stenkyrkan, sannolikt uppförd under 1100- eller tidigt 1200-tal. Ett...

Läs mer i eget fönster
År 2011 - 2012 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan.