Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, NORMLÖSA 7:1 NORMLÖSA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORMLÖSA KYRKA (akt.), NORMLÖSA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORMLÖSA 7:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NORMLÖSA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 634, 1900: 728, 1995: 387

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 20 km sydost om Mjölby vid ett vägskäl på en svag höjd invid Svartån och Normlösa samhälle. Vid kyrkan finns prästgård och en fungerande skola och församlingshem. På kyrkogården återfinns ett medeltida stenhus med namnet Braskens källare, huvudgård för Linköpingsbiskopen. Ett stycke sydväst om kyrkan ligger Biskopsgården. Miljön runt Normlösa kyrka utgör ett levande bygdecentrum.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rek...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antas att kyrkogården sedan medeltiden vuxit fram runt kyrkan. Denna bör
redan då haft den utsträckning den har idag, eftersom den medeltida tiondeboden står
placerad i kyrkogårdens sydöstra hörn, långt från själva kyrkobyggnaden. Till
kvarlevorna av den medeltida kyrkogården hör också de två stigluckorna, i nordöst och
öst. Den östra är i original medan den nordöstra är en kopia från 1944 av en på 18...

Läs mer i eget fönster