Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, KUMLA KYRKA 1:1 KUMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Kumla kyrka, 118

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUMLA KYRKA (akt.), KUMLA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KUMLA KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - KUMLA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 270, 1900: 265, 1995: 79

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 15 km väster om Mjölby på en svag höjd nära Tåkern med vid utblick över slätten. På kyrkogården finns en klockbod. Invid kyrkan ligger en f.d. skola.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den romanska stenkyrkan är till sin planform intakt och består av ett rektangulärt långhus och ett smalare absidkor. Ett västtorn av långhusets bredd tillbyggdes senare under medeltiden, varav idag endast den nedre delen är bevarad; på grund av sprick...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.

Det kan antas att kyrkogården anlades i anslutning till den tidigmedeltida kyrkan, eller
fanns redan då den första stenkyrkan byggdes. Kyrkogårdens mycket ringa omfattning
tyder också på att den aldrig blivit utvidgad. Inga rester av medeltidens eller den
tidigare nya tidens begravningar finns bevarade idag.

I de omgivande kyrkogårdsmurarna kan flera större eller mindre delar till liknande
gravstenar ing...

Läs mer i eget fönster