Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, SOLBERGA 1:10 NORRA SOLBERGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

N Solberga nya och gamla kyrka, 27 april 2004 (34).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA SOLBERGA GAMLA KYRKA OCH NORRA SOLBERGA NYA KYRKA (akt.), NORRA SOLBERGA KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

SOLBERGA 1:10

Historik

Norra Solbergas kyrkogård har förvisso en lång historia, jämnårig med gamla kyrkan som troligen uppfördes vid 1200-talets mitt, men lite är känt om äldsta tiden. Man kan förutsätta att den ursprungliga kyrkogården legat när inpå kyrkan och att den i äldre tid har utvidgats vid åtminstone två tillfällen; år 1663 då kyrkan förlängdes mot väster samt år 1750 då en korsarm mot norr uppfördes. Både tillbyggnaderna är nu borta. När nya kyrkan uppfördes 1898-1901 utvidgades naturligt nog kyrkogårdsmarken naturligt nog betydligt mot väster. Det verkar som om man hade en klar plan från början med kvartersindelning. Kvarteren söder och sydväs...

Läs mer i eget fönster

Norra Solbergas kyrkogård har förvisso en lång historia, jämnårig med gamla kyrkan som
troligen uppfördes vid 1200-talets mitt, men lite är känt om äldsta tiden. Man kan förutsätta att
den ursprungliga kyrkogården legat när inpå kyrkan och att den i äldre tid har utvidgats vid
åtminstone två tillfällen; år 1663 då kyrkan förlängdes mot väster samt år 1750 då en korsarm
mot norr uppfördes. Både tillbyggnaderna är nu borta. När nya kyrkan uppfördes 1898-1901
utvidgades naturligt nog kyrkogårdsmarken naturligt nog betydligt mot väster. Det verkar som
om man hade en klar plan från början med kvartersindelning. Kvarteren söder och ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1898 - 1901 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgad åt väster i samband med nya kyrkans tillkomst.
År 1902 - 1902 Flyttning
Klockstapeln flyttas till Jönköpings stadspark.
År 1934 - 1935 Ändring - Begravningsplats
Ordnande av gamla kyrkogården.
År 1940 - 1949 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt väster.
År 1965 - 1965 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Ny mur i norr med nya grindstolpar och plantering.
År 1965 - 1965 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr av nya kyrkogården. Mur mellan nya och gamla kyrkogården rivs.
År 1980 - 1980 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning norr om landsväg.

Mark- och kyrkogårdskonsulter AB (Arkitektkontor)

År 1988 - 1988 Ändring - Begravningsplats
Ny urnlund.