Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, LILLA SKOGSJÖ 1:1 HÖGBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Högby kyrka, 7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGBY KYRKA (akt.), HÖGBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LILLA SKOGSJÖ 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HÖGBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 899, 1900: 1074, 1995: 1943

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Västra Skrukeby definitivt införlivad 1890 (redan omkring 1850 betraktades de två socknarna som sammanslagna).

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 3 km norr om Mjölby på en markerad höjd i övergångslandskapet. Invid kyrkan ligger f.d. skolan, nu församlingshem. Norr om kyrkan ligger prästgården. 1890 slogs Högby samman med Västra Skrukeby socken. De gamla kyrkplatserna är nu öde. På Högby gamla kyrkplats har fragment av en tidig gravvård av Eskilstunatyp hittats, vilket antyder existensen av en kyr...

Läs mer i eget fönster

Läs gärna hela dokumentet som finns bilagt!

Högby kyrka
I samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes 1871 revs de medeltida kyrkorna.
Högby medeltidskyrka
Högby medeltida kyrka var belägen ca 1 km norr om den nuvarande. Den rivna kyrkan
var uppförd av kalksten sannolikt på 1100-talet med ett rektangulärt långhus och ett
smalare absidkor. I väster fanns ett torn med avtrappad klockvåning, som sannolikt var
samtida med kyrkan eller tillbyggt strax efter. Platsen utgörs nu av en ödekyrkogård. En
romansk portalomfattning i sandsten från den gamla kyrkan murades in i det nya tornets
övre våning. Den överflyttades senare ti...

Läs mer i eget fönster