Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vaggeryd kn, HAGSHULT 2:1 HAGSHULT KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hagshultkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGSHULT KYRKA (akt.)
Jönköping
Vaggeryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAGSHULT 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Hagshults kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Från
denna tid återstår inget ovan mark. 1782 upprättades en plan över
kyrkogården, där ytan fördelades mellan hemmanen. Varje hemman
fi ck en rektangulär ”grift-plan”. Det fanns 21 sådana planer
samt en allmänning i sydöstra hörnet, där också en kornbod (sockenmagasin)
stod. Vinkeln mellan kor och sakristia var förbehållen
”Capellanerna” medan ytan väster om kyrkan och sydväst om
klockstapeln förblev odelad. Den nuvarande ingången var försedd
med en ”slapperlucka”, en stiglucka av trä. 1829 års inventering
omnämner ett antal äldre gravvårdar, varav fl ertalet har fö...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Hagshults kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung.
År 1782 - 1994 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Ivar Andersson (Trädgårdsarkitekt)

Kenth Henriksson AB (Entreprenör)