Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Härnösand kn, VIKSJÖN 12:1 VIKSJÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖstapel+kyrka.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIKSJÖ KAPELL (akt.), VIKSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Härnösand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VIKSJÖN 12:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Den gamla kyrkan brann 1926. Den nuvarande kyrkan är huvudsakligen uppförd i samma stil. Flera av de gamla kyrkstallarna finns bevarade.

Kyrkan har en stomme av liggtimmer. Planen är åttkantig, med utskjutande vapenhus och sakristia. Det valmade taket är täckt med träspån. Fasaderna är klädda med vitmålad, stående träpanel. Klockstapeln har en lökformigt svängd kupol ovanpå ett fyrkantigt torn. Den inköptes 1789 på auktion och tillhörde tidigare Högsjö kyrka.

Kyrkorummets väggar och tak är klädda med vitmålad träpanel. Bänkdörrarna och vissa detaljer är marmorerade. Golvet är lagt av träbrädor...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - VIKSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 567, år 1900: 1195, år 1995: 464

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Utbrutet 1771 som kapellförsamling ur Västanå. Mellan 1771 och 1808 pastorat med Säbrå, därefter med Stigsjö.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i skogsbygden i landskapets sydöstra del på gränsen mot Hälsingland. Finska gårdsnamn vittnar om att delar om området koloniserats av finska inflyttare. Kyrkan ligger i utkanten av bebyggelsen ovanför en brant sluttning ned mot Mjällån mellan ett bergigt skogsparti och odlingsmarken ovanför älven. Sydväst om kyrkan ligger prästgården och i öster en skola. Öster om kyrkan står några...

Läs mer i eget fönster

Det första kapellet byggdes 1751. Det ersattes 1793 av det nedmonterade brukskapellet från Västanå., detta brann ned 1926. 1927 rekonstruerades kyrkan av arkitekt David Frykholm, Härnösand.

Se också tidigare inventeringar.