Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, ÅNESTORP 1:6 M.FL. KÅLLERSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kållerstadkkg.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅLLERSTADS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅNESTORP 1:6

ÅNESTORP 1:12

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den medeltida kyrkan revs ca 1760 för en ny träkyrka, som i sin tur ersattes av den nuvarande kyrkan, byggd i sten 1856-58 av byggmästare Johannes Bengtsson, Bökhult, och invigd 1861 av biskop Henrik Gustav Hultman. Ny tomt valdes med fritt, höglänt läge. Nybygget beslöts 1849, och kyrkan byggdes på församlingens begäran lik den då planerade grannkyrkan i Jälluntofta. Originalritning saknas. Kyrkan är välbevarad till det yttre och inre, bortsett från takbeklädnad och delvis förändrad färgsättning.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med absidialt kor i öster, sakristia i norr, torn i v...

Läs mer i eget fönster

Kållerstads kyrkogård är anlagd 1858 samtidigt som kyrkan uppfördes.
1861 planterade skollärare Lindblad en trädkrans med lönnar
och kastanjer. 1919 utvidgades kyrkogården åt öster efter ett förslag
av länsträdgårdsmästare Siegfried Larsén, Dannäs. Denna utvidgnings
båda kvarter utformades med familjegravar längs gångarna
och allmän linje inne i kvarteren. Denna uppdelning kom inte helt
att följas, ty 1949 så hade man slutat att skilja mellan enskilda och
allmänna gravar. Troligen 1947 omlades kyrkogården på grundval
av ett förslag upprättat 1946 av trädgårdskonsulent Gunnar Bergfeldt
vid Jönköpings läns hushållningssällska...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1988 Ändring
För specifika händelser, se pfd.

Gunnar Bergfeldt (Entreprenör)

Horst Sagner (Konservator)

Siegfried Larsén (Landskapsarkitekt)

År 1858 - 1861 Nyanläggning
Ny kyrka byggs på ny plats med tillhörande kyrkogård. Gamla kyrkan rivs och dess kyrkogård tas ur bruk.