Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Timrå kn, HÄSSJÖ PRÄSTBOL 1:1 HÄSSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4093-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄSSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Timrå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÄSSJÖ PRÄSTBOL 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Den nuvarande kyrkan uppfördes åren 1792-95. Sistnämnda år revs den äldre kyrkan från omkring 1540, som låg 140 m sydost om den nuvarande och stenen användes till nybyggnadens torn och bogårdsmur. Byggmästare var Simon Geting. Ursprungligen önskade församlingen få en kyrka liknande den i Högsjö, Ångermanland, som Geting tidigare byggt. Nya ritningar blev dock upprättade vid ÖIÄ av Th Wennberg--. Invigning-en skedde den 6 november 1795.
Murade portar med rundade överstycken och vackert järnsmide sannolikt byggda av Geting leder till kyrkogården.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär byggnad med ko...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - HÄSSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1237, år 1900: 3687, år 1995: 3331

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, 1316 omnämnt med Tynderö som annex. Till 1920 pastorat med Ljustorp, sedan 1932 med Tynderö.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i kustbygden och gränsar i norr till Ångermanland. Den befintliga kyrkan ligger på en höjd norr om Sunnansjön centralt belägen i odlingsbygden, som består av uppodlade slänter mellan brantare bergshöjder. Kyrkan ligger något avskilt från övrig bebyggelse med prästgården närmast i sydost, längre ned i sluttningen mot sjön. Söder om prästgården, ytterligare ett stycke längre ned ...

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken, 1316 omnämnt med Tynderö som annex. Till 1920 pastorat med Ljustorp, sedan 1932 med Tynderö. Kyrkan ligger något avskilt från övrig bebyggelse med prästgården närmast i sydost, längre ned i sluttningen mot sjön. Söder om prästgården, ytterligare ett stycke längre ned mot sjön, finns ruinen av en äldre kyrka från 1540-talet som revs 1795.

Kyrkobyggnaden, uppförd 1792-95 ca 150 meter från 1500-talskyrkan av Simon Geting, är en rektangulär gråstenskyrka med smalare sakristia i öster och västtorn krönt av en lanternin i trä. Sten till tornet hämtades bl.a. från den gamla kyrkan, som revs 1795.