Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, BRAHEKYRKOGÅRDEN 1:1 BRAHEKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Brahekyrkogården1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRAHEKYRKAN (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRAHEKYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården har liksom kyrkan medeltida ursprung. Om kyrkogårdens
äldre historia är föga känt. Fynd av ett fragment från ett
förromanskt gravmonument, en s.k. Eskilstunakista, från 1000-talet
tyder dock på att en kyrkogård fanns på platsen före stenkyrkans
byggande. Troligen fanns då en stavkyrka. Ett färskt fynd av en
guldgubbe, i samband med arkeologisk undersökning för ledningsdragning
2005, visar att platsen haft en central betydelse redan före
kristendomens genombrott, kanske ett stormannasäte med kultplats.
Således finns en platskontinuitet från åtminstone yngre järnålder.
Det är oklart när gamla kyrkogården fi ck sin...

Läs mer i eget fönster
År 1000 - 1099 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården anläggs.
År 1754 - 1754 Ändring - Begravningsplats
Brahekyrkogården tas i förnyat bruk. Troligen får kyrkogården nuvarande utsträckning, stenmurar och grindstolpar efter detta.
År 1890 - 1899 Nyanläggning - Begravningsplats
Ny kyrkogård anläggs väster om den gamla. Första gravläggningarna är från 1893.
År 1947 - 1947 Nybyggnad
Bårhus uppförs. Stadsarkitekt Göran Pauli
År 1967 - 1967 Ändring
Omläggning av nya kyrkogården.
År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs på nya kyrkogården.
År 2005 - 2005 Undersökning - Arkeologisk
Arkeologisk undersökning. Fynd av guldgubbe.