Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Timrå kn, LAGFORS 6:5 GUSTAFS KYRKA (LAGFORS BRUKSKAPELL) Ny sökning Tillbaka till sökning

4159-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSTAFS KYRKA (LAGFORS BRUKSKAPELL) (akt.)
Västernorrland
Timrå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

LAGFORS 6:5

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Mathias Krapp d.y., ägare till Lagfors järnbruk, erhöll 1772 domkapitlets i Härnösand tillstånd att bygga ett kapell och även till "kyrkogårds inrättande" för brukets folk och för de boende i de närliggande byarna, som hade ca två mil ned till Ljustorps kyrka. Kyrkan byggdes 1772-73 på en kulle inom bruksbebyggelsen, eventuellt byggdes tornet något senare på 1700-talet. Enligt kungligt brev den 5 maj 1778 gav Gustav III tillåtelse att kalla kyrkan "Gustafs kyrka". 1986 överlämnades kyrkan som gåva av SCA till Ljustorps församling.

PLAN OCH MATERIAL - Oktogont kyrkorum med kor och vidbyggd sa...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - LJUSTORP

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: -, år 1995: -

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Bruksförsamling utbruten ur Ljustorp 1797. Ingår i Ljustorps pastorat. Befolkningstalen för Lagfors är inkl. i Ljustorp.

LÄGE OCH OMGIVNING – F.d. bruksort belägen vid Ljustorpsån i Ljustorps socken.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Uppfört 1772-73 på instiftan av brukspatronen Mathias Krapp d.y. Möjligen är tornet något senare tillbyggt, det är dock omnämnt 1782. Oktogonal träbyggnad med rektangulär sakristia i öster och västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - På grund av att västgaveln är sned står...

Läs mer i eget fönster

Lagfors kapell uppfört 1772-73 på instiftan av brukspatronen Mathias Krapp d.y. Möjligen är tornet något senare tillbyggt, det är dock omnämnt 1782.

Se även tidigare inventeringar.