Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranås kn, SÄBY 6:1 SÄBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_3419.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄBY KYRKA (akt.), SÄBY KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Tranås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÄBY 6:1

Historik

Säby kyrkogård är liksom kyrkan av medeltida ursprung. Om dess utsträckning kan vi sluta oss till från en lantmäterikarta från 1640. Där syns att den östra kyrkogårdsmuren går alldeles invid koret. Samma karta visar en möjlig tiondebod vid västra muren. En stapel skall ännu efter tornets byggande ha stått i kyrkogårdens sydvästra hörn. Grundstenar lär ha påträffats vid gravgrävning. I samma område skall man ha gravlagt alla de som dog under pesten 1710-11. Murade grindstolpar med huggna kalkstenskrön skall ha tillkommit 1691. Innan Säbysjöns sänkningar under 1800-talet låg kyrkogården endast ett 20-tal meter från strandkanten. På en...

Läs mer i eget fönster

Säby kyrkogård är liksom kyrkan av medeltida ursprung.
Om dess utsträckning kan vi sluta oss till från en
lantmäterikarta från 1640. Där syns att den östra
kyrkogårdsmuren går alldeles invid koret. Samma karta
visar en möjlig tiondebod vid västra muren. En stapel
skall ännu efter tornets byggande ha stått i kyrkogårdens
sydvästra hörn. Grundstenar lär ha påträffats vid
gravgrävning. I samma område skall man ha gravlagt alla
de som dog under pesten 1710-11. Murade grindstolpar
med huggna kalkstenskrön skall ha tillkommit 1691.
Innan Säbysjöns sänkningar under 1800-talet låg
kyrkogården endast ett 20-tal meter från strandka...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1855 - 1855 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr och öster.
År 1933 - 1933 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt söder.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Nyanläggning - Minneslund