Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, HOGSTAD 21:4 HOGSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOGSTADS KYRKA (akt.), HOGSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOGSTAD 21:4

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HOGSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 746, 1900: 827, 1995: 558

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid ett vägskäl 5 k väster om Mjölby i den fornlämningsrika övergångsbygden i anslutning till Hogstads moderna villasamhälle. På kyrkogården finns ett gravkapell. Församlingshemmet ligger strax utanför kyrkogården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med smalare absidförsett kor, sakristia i norr och torn i väster. Den äldsta romanska 1100-talskyrkan, som alltjämt utgör kärnan i anlägg-...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antas att kyrkogården växt fram under den första kristna tiden, som en
gårdskyrka till en av gårdarna i Hogstad. Dendrokronologiska (årsringsdatering) prover
tagna i samband med restaureringen 2002 visar att sannolikt återanvänt timmer från en
äldre kyrka ingår i den nuvarande kyrkans konstruktion och att dessa delar till och med
är från slutet av 1000-talet (Rapport Feldt i manuskript).
Vid samma ti...

Läs mer i eget fönster