Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, HERRBERGA 9:1 HERRBERGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Herrberga kyrka, 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HERREBERGA KYRKA (FREDRIKA KYRKA) (akt.), HERRBERGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HERRBERGA 9:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HERRBERGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 457, 1900: 580, 1995: 200

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka, troligen på samma plats. Äldre murverk kan möjligen ingå i den nya kyrkan.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande kyrkan grundlades 1788 och uppfördes i marksten 1795-97 av byggmästarna Lars Lindqvist och Petter Lindstrand och består av ett rektangulärt långhus med ett tresidigt avslutat korparti, sakristia på nordsidan och ett torn i väster. Ritning är ej känd.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan uppfördes i enkel nyklassicistisk stil. Exteriören är...

Läs mer i eget fönster

Redan på en arealavmätningskarta över Herrberga från 1708 finns det triangelformade
området söder om kyrkogården utritat. Kyrkan är ritad utan torn, med ett kors på
vardera gavelspets. Den medeltida kyrkan var tornlös, men om det funnits kors på
gavelspetsarna är osäkert – det kan röra sig om ett sätt att markera kyrkobyggnad. Även
storskifteskartan för Herrberga by från 1771 visar kyrkobyggnaden på samma sätt samt
det triangelformade området.
År 1839 upprättades en karta för laga skifte av Herrberga by. Kyrkogården är något
rektangulär i nord/sydlig riktning, liksom idag. Inga ingångar är markerade, utom
möjligen en i söder...

Läs mer i eget fönster