Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, BJÄLBO 31:1 BJÄLBO KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND930510/013

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÄLBO KYRKA (akt.), BJÄLBO KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÄLBO 31:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BJÄLBO

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 611, 1900: 768, 1995: 252

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Folkungaättens stamgods. Kyrkan ligger vid ett vägkors ca 10 km nordväst om Mjölby på en i terrängen tydligt markerad större moränformation. Från platsen har man en magnifik utblick över Vadstenaslättens centrala delar. Miljön runt kyrkan består av ett parklandskap tillhörande några större gårdar samt några skolbyggnader. Den är klassad som riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den äldsta kyrkan har varit av trä. Kyrkan har haft en syllkonstruktion (utan jordgrävda stolpar) samt golv av kalk...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Den ursprungliga kyrkogården i Bjälbo var belägen norr om den nuvarande, i området
mellan lärarbostaden och den nuvarande kyrkogården. Den äldsta kyrkan påträffades ,
som konstaterats ovan, 1982 vid en arkeologisk undersökning intill det i norr stående
garaget. I detta område påträffades 1952 men även tidigare flera medeltida gravar i
kalkstenskistor.
Denna äldsta kyrkogård kom, trots att kyrkan nybyggts län...

Läs mer i eget fönster