Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranås kn, LINDERÅS 10:1 LINDERÅS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Bild 041.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LINDERÅS KYRKOGÅRD (akt.), LINDERÅS KYRKA (akt.)
Jönköping
Tranås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LINDERÅS 10:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Byggd 1793 som ersättning för den medeltida, på 1600-talet kraftigt om- och tillbyggda kyrkan. Byggmästare Casper Seurling följde en ÖIÄ-ritning från 1783 av Thure Wennberg. Exteriören med sitt välproportionerade huvförsedda torn är välbevarad medan interiören genomgått smärre förändringar. På kyrkogården ett gravkor, uppfört 1778 för släkten Bogeman.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum, långt i förhållande till bredden, med rakslutet kor och sakristia och förrum i öster, torn i väster. Ingångar i väster och mitt på sydfasaden. En första ritning ca 1780 visar korsplan, vilken frångicks...

Läs mer i eget fönster

Den äldsta avbildningen av kyrkogården finns på en lantmäterihandling från 1640 där den markeras som ett fyrsidigt område runt kyrkan. Kyrkogården var inhägnad av ett trästaket på en låg stenfot. Troligen fanns även en stiglucka med träöverbyggnad i norra och västra muren.

Den gamla kyrkan revs 1793 och samtidigt började den nya uppföras, troligen på samma plats. I samband med kyrkorivningen 1793 försvann också de Bogemanska gravplatserna inne i kyrkan. Kvarlevorna överfördes till ett nyuppfört gravkor vid södra kyrkogårdsmuren som troligen stod färdigt innan den gamla kyrkan revs 1793. Kyrkogården utvidgas i samband med kyrkobygg...

Läs mer i eget fönster

Linderås socken, Tranås kommun, Vedbo och Ydre kontrakt, Linderås pastorat, Linköpings
stift, Jönköpings län.
Folkmängd i socknen:
1910: 1723
1930: 1644
1940: 1521
1955: 1294
2003: 749
Linderås socken ligger i Jönköpings läns norra del, i Tranås kommun, och gränsar i norr till
Östergötland. Äldsta skriftliga belägg för namnet Linderås är från 1310, men orten har troligen haft en
kyrka sedan åtminstone 1200-talets början då dopfunten förmodas ha tillkommit. Den gamla kyrkan
dömdes ut som otjänlig och revs innan den nuvarande kyrkan uppfördes 1793. Linderås kyrka är en
långsträckt kyrka i sengustavianskt yttre stildräkt me...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1100 - 1265 Nybyggnad
Bygge av romansk stenkyrka

Jönköpings läns musei arkiv (Arkiv)

År 1100 - 2004 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns i materialet under fliken Dokument.
År 1793 - 1793 Rivning
Rivning av romanska stenkyrkan till förmån för nuvarande kyrka.

Jönköpings läns musei arkiv (Arkiv)

År 1795 - 1797 Utvidgning - Begravningsplats
Hela kyrkogården förses efter utvidgningen med en stenmur istället för tidigare träbalkar.

Jönköpings läns musei arkiv (Arkiv)

År 1869 - 1869 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning 9 m åt norr. Nya grindstolpar.

Bogårdsmurar i Linköpings stift (Publikation)

År 1933 - 1933 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt söder.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Jönköpings läns musei arkiv (Arkiv)

Östgöta Correspondenten (Publikation)

År 1951 - 1952 Nybyggnad
Bisättningskällare i sydvästra hörnet av kyrkogården.

Länsstyrelsens i Jönköpings län arkiv (Arkiv)

År 1986 - 1986 Rivning
Rivning av bisättningskällare.

Länsstyrelsens i Jönköpings län arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1994 Nyanläggning - Minneslund

Länsstyrelsens i Jönköpings län arkiv (Arkiv)