Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranås kn, ADELÖVS KYRKA 1:1 ADELÖVS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_1137.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ADELÖVS KYRKA (akt.), ADELÖVS KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Tranås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ADELÖVS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan, som uppfördes 1830-33, ligger fritt strax norr om platsen för den medeltida träkyrka, som revs 1834. Förslag om ny kyrka hade väckts redan 1799. Ritningar av Casper Seurling 1802 bearbetades och godkändes av ÖIÄ. Bygget fördröjdes och ett nytt, helt förändrat förslag uppgjordes av Fredrik Blom på ÖIÄ 1817, ovanligt genom sitt östtorn, i vilket korabsiden och sakristian inryms. När kyrkan omsider byggdes efter denna ritning uppstod flera tekniska fel och byggmästarna avlöste varandra. Kyrkan är i huvudsak välbevarad och varsamt restaurerad och har ursprunglig altarpredikstol. På kyrkog...

Läs mer i eget fönster

Adelövs kyrkogård har medeltida ursprung. En första träkyrka skall ha funnits på platsen sedan 1200-talet. Denna ersattes under 1400-talet, enligt Rogberg 1427, av en timmerkyrka. Till denna hörde en klockstapel. Kyrkan skall ha legat strax söder om den nuvarande. Vid denna tid skall kyrkogårdens norra avgränsning gått i höjd med nuvarande kyrka. En stenmur lär ha anlagts 1747 av dalkarlar. 1762 fick släkten Hummelhielm på Näs tillstånd att uppföra ett gravkor åt sig på kyrkogårdens sydöstra del. Vid ingången av 1800-talet var kyrkan stadd i långt gånget förfall, varför nybygge bestämdes. Först

1833 stod den nya kyrkan klar. En k...

Läs mer i eget fönster

Adelövs kyrkogård har medeltida ursprung. En första träkyrka skall ha funnits på platsen sedan
1200-talet. Denna ersattes under 1400-talet, enligt Rogberg 1427, av en timmerkyrka. Till
denna hörde en klockstapel. Kyrkan skall ha legat strax söder om den nuvarande. Vid denna
tid skall kyrkogårdens norra avgränsning gått i höjd med nuvarande kyrka. En stenmur lär ha
anlagts 1747 av dalkarlar. 1762 fick släkten Hummelhielm på Näs tillstånd att uppföra ett
gravkor åt sig på kyrkogårdens sydöstra del. Vid ingången av 1800-talet var kyrkan stadd i långt
gånget förfall, varför nybygge bestämdes. Först 1833 stod den nya kyrkan klar. E...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1300 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1427 - 1427 Nybyggnad
Bygge av träkyrka, vilken revs inför bygget av nuvarande kyrka.

Historisk beskrifning om Småland (Publikation)

År 1747 - 1747 Ändring - Inhägnad, mur
Stenmur anläggs kring kyrkogården.

Jönköpings läns musei arkiv (Arkiv)

År 1762 - 1762 Nybyggnad
Gravkor byggs.
År 1829 - 1829 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgad åt norr i samband med bygge av ny kyrka.
År 1833 - 1833 Rivning
Rivning av träkyrka till följd av bygge av nuvarande kyrka.
År 1835 - 1835 Ändring - Inhägnad, mur
Mur kring kyrkogårdsutvidgning och nya grindar.

Jönköpings läns musei arkiv (Arkiv)

År 1909 - 1910 Ändring - Begravningsplats
Sammanslagning av kvarter till befintliga.
År 1950 - 1959 Plantering
Föryngring av trädkrans.
År 2002 - 2002 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund.