Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, FRÖTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 FRÖTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Frötuna kyrka exteriör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRÖTUNA PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Frötuna kyrka är belägen strax söder om Norrtälje, på en stigning i terrängen vid den norra änden av Frötuna kyrksjö. Medeltidskyrkan är byggd av oputsad kluven gråsten med tegel i röstena och har ett rektangulärt, enskeppigt långhus med ett rakavslutat, fullbrett kor i öster. I norr står en vidbyggd sakristia och i söder ett relativt stort vapenhus. I söder står även ett gravkor från 1600-talets mitt, Ösbyholmsgravkoret, även benämnt Löwenska gravkoret. Det är av putsat tegel och har karnisformad huv och lanternin med spira. Två ingångar till kyrkan finns, den ena i västgaveln och den andra i söder via vapenhuset. Kyrkorummet täcks...

Läs mer i eget fönster

Frötuna kyrka härrör till sina äldsta delar från romansk tid, troligen slutet av 1100-talet. Den äldsta kyrkan hade en rektangulär form och en mindre sakristia. Medeltida murverk efter den äldsta kyrkan ingår i den nuvarande kyrkans mellersta travéer. Den romanska kyrkans sydportal med rundbågig sandstensomfattning är bevarad och leder numera till vapenhuset. Den äldsta, mindre sakristian revs under 1800-talet och dess placering märks genom lämningar i långhusmurens norra sida.

Efter 1200-talets mitt hade kyrkan blivit för liten och byggdes om till en salkyrka. Koret förlängdes åt öster som försågs med en trefönstergrupp med tege...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
1100-talets senare del, Kyrka med sakristia uppförs.
År 1100 - 1500 Nybyggnad
Medeltid-1500, Fyra stigluckor uppförs.
År 1640 - 1659 Nybyggnad
1600-talets mitt Klockstapel uppförs.
År 1770 - 1770 Nybyggnad
Gravkapell uppförs tillhörigt familjen Bonde på Björnö.
År 1800 - 1899 Rivning
Den södra stigluckan kallad Ösbyholms stiglucka rivs.
År 1805 - 1805 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Bogårdsmur uppförs.
År 1812 - 1812 Nybyggnad
Klockstapel uppförs av kyrkvaktaren Carl Westerberg.
År 1830 - 1839 Rivning
Den västra stigluckan rivs.
År 1954 - 1954 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården vidgas åt söder.
År 1994 - 1996 Nyanläggning - Minneslund
Kyrkogården utvidgas österut. Minneslund anordnas i anslutning till bogårdsmuren i väst.