Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, KYRKBYN 3:1 FASTERNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasterna kyrka exteriör S.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FASTERNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKBYN 3:1

Historik

År 1797 sammanslogs de två medeltida socknarna Fasta och Esterna till Fasterna socken. Fasta kyrka raserades och ligger sedan dess i ruiner. I Esterna, vars kyrka blev den nuvarande Fasterna sockenkyrka, kvarstår medeltida murar i västra korsarmen. Kyrkan rymmer även ett underjordiskt gravvalv från 1600-talet för ätten Oxenstierna på Mörby slott som reste sig i närheten vid sjön Skedviken en dryg mil väster om Rimbo i Roslagen. Ritningar till ny kyrka uppvisades 1796 av akademibyggmästaren Johan Neosander i Uppsala. Hans förslag bearbetades av arkitekten Olof Tempelman. Den nyklassiska kyrkan i invigdes 1806 och har sedan dess inte ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad som pågick 1797 – 1806 och vars närmaste svenska förebild torde vara Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. Ombyggnaden var så genomgripande att bara återstår grunden i de östra och västra korsarmarna och delvis murar av den medeltida kyrkan. Den medeltida kyrkans gråstensmurar utgör väggar i västra korsarmen och en liten del av murar från en tillbyggnad av medeltidskyrkan på 1600 återstår öster om korsmitten.

Ritningar till kyrkan gjordes först av akademibyggmästaren i Uppsala, Neosander. Ritningarna godkändes inte av Överintendentämbetet och omarbetades senare av Olof Tempelman.

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Medeltid, troligen 1300-tal, Esterna kyrka uppfördes.
År 1797 - 1806 Nybyggnad
Fasterna kyrka byggdes efter sammanslagningen av Fasta och Esterna socknar 1797. Ritningar gjordes först av akademibyggmästaren i Uppsala Neosander och justerades senare av Olof Tempelman. Kyrkans västra del är delvis byggd på det medeltida murverket av gråsten och i den östra korsarmen är grundläggning och delar av mur från 1600-talet.
År 1800 - 1800 Utvidgning - Begravningsplats
Omkring 1800, Sannolikt utvidgades kyrkogården och kyrkogårdsmuren lades i samband med att kyrkan byggdes. Gravkoret i sydvästra hörent av muren byggdes i samtidigt.
År 1955 - 1955 Nybyggnad
Bårhuset uppfördes enligt ritningar av arkitekterna Elmén och Almaas. Ersatte tidigare bårhus i kyrkstallet.

Almaas (Arkitekt)

Sven Elmén (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlades utanför norra kyrkogårdsmuren.