Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, ESTUNA PRÄSTGÅRD 1:3 ESTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0010119

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ESTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ESTUNA PRÄSTGÅRD 1:3

Historik

Estuna kyrka är belägen norr om Norrtälje på en vidsträckt kyrkogård vid landsvägen. Strax öster om bogårdsmuren ligger ett gravfält från yngre järnåldern. Kyrkan räknas till de äldsta och märkligaste i Uppland. Dess komplicerade byggnadshistoria är föremål för olika tolkningar. Murarna är av kluven gråsten. De äldsta partierna härrör från 1200-talet och består av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakavslutat kor. Dess ursprungliga tunnvalv av gråstensflis är bevarat. Möjligen har ett östtorn planerats ovan koret. Under kyrkans golv har påträffats äldre gravar vilket kan tyda på att här har stått en träkyrka. Långhuset täckte...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans äldsta delar är koret och långhuset ungefär fram till vapenhusets västra vägg, dessa uppfördes under 1200-talets första årtionden. Murarna saknar helt tegel. Långhusets ursprungliga utsträckning västerut visas av ytterportalen som idag leder till vapenhuset och av en rest av långhusets första västmur som syns under läktaren.

Koret är lägre och smalare än långhuset och ett av de äldre exemplen på Upplandskyrkor med rakt avslutat kor. Kyrkor med rakt avslutat kor bildar en mellanform mellan de äldre romanska kyrkorna med absid och senare salskyrkor där koret är lika högt och brett som långhuset. Kormurarna är kraftiga även...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nyanläggning
1200-talets första årtionden. Koret och östra delen av långhuset byggdes.
År 1640 - 1649 Nybyggnad
Klockstapeln byggdes troligen vid denna tid.
År 1726 - 1726 Nybyggnad
Nuvarande stiglucka byggdes.
År 1746 - 1746 Nybyggnad
1746 (omkring), Det s k von Postska gravkoret i östra sidan av kyrkogården byggdes.
År 1760 - 1769 Nybyggnad
Sockenmagasinet byggdes.
År 1929 - 1929 Nybyggnad
Transformatorstationen byggdes enligt ritningar av Erik Fant.
År 1934 - 1934 Nybyggnad
Bårhuset byggdes.