Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, VITSAND 1:87 VITSANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

479.0009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VITSANDS KYRKA (akt.)
Värmland
Torsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VITSAND 1:87

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VITSAND

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: 2178, år 1995: 917

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Vitsands socken, i norra delen av Klarälvsdalen, avsöndrades från Fryksände 1822, varefter nuvarande kyrka uppfördes.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en udde med odlad mark i Övre Brocken norr om övre Fryken. En äldre träkyrka, eller möjligen ett pilgrimskapell, omtalas på en udde i Övre Brocken på Åsteby gårds ägor, några km söder om nuvarande kyrkplats.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga kyrkan uppfördes i liggtimmer, i huvudsak under åren 1822-23, och har korsformad ...

Läs mer i eget fönster
År 2012 - 2013 Ändring
Restaurering av 2 smideskors.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Stjärnforssmedjan AB (Hantverkare - Smed)