Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, BLIDÖ 4:1 BLIDÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Blidö kyrka exteriör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BLIDÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BLIDÖ 4:1

Historik

Blidö kyrka är belägen på en udde vid Blidösundet i norra Roslagen. År 1660 stod ett kapell färdigt på samma plats. Kring 1800-talets mitt var kapellet starkt förfallet. Beslut fattades om helt nytt kyrkobygge. Kyrkan ritades av Ludvig Hedin. Den började uppföras år 1856 runt kapellet som revs först ett år senare. Invigningen förrättades 1859. Kyrkan är i nyklassisk stil. Den består av ett enskeppigt långhus i norr-söder med fullbrett, rakavslutat kor i norr. Intill korgaveln sluter sig en låg sakristian med polygonalt avslutning mot norr. Två ingångar finns till långhuset, den ena i sydgaveln och den andra i mitten av östmuren. Byg...

Läs mer i eget fönster

Här stod år 1660 ett kapell färdigt. Kring 1800-talets mitt var kapellet starkt förfallet och beslut fattades om ett nytt kyrkobygge.

En ny kyrka började uppföras år 1856 runt det gamla kapellet som revs först ett år senare. Invigningen förrättades år 1859. Den nya kyrkan ritades av arkitekten Ludvig Hedin.

År 1656 - 1660 Nyanläggning
Ett träkapell uppförs på platsen.
År 1744 - 1744 Nybyggnad
Klockstapeln byggs.
År 1749 - 1749 Ändring
Klockstapeln brädklädes delvis.
År 1778 - 1778 Nyanläggning - Inhägnad, mur
ca 1778, Muren runt kyrkogården uppförs.
År 1815 - 1815 Ändring
Klockstapeln brädkläs fullständigt.
År 1818 - 1818 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren vidgas/omläggs.
År 1856 - 1856 Nyanläggning
Grunden till en ny kyrka läggs runt omkring den gamla.
År 1861 - 1861 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren vidgas/omläggs.
År 1882 - 1882 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren vidgas/omläggs.
År 1953 - 1953 Flyttning
Klockstapeln flyttades från placeringen intill kyrkan, till sin nuvarande plats
År 1995 - 1995 Ändring
Målning av klockstapeln