Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, ARHOLMA S:7 ARHOLMA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Arholma kapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARHOLMA KAPELL (akt.), ARHOLMA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

ARHOLMA S:7

Historik

Arholma kapell i norra Roslagen ligger på Kvarnberget, Arholma ö. Kapellet är från början ett missionshus från Kungsholmen i Stockholm, som rivits och flyttats hit. Det invigdes här 1928. Ritningarna till Arholma kapell är utförda av arkitekt Oscar Holm. Väggarna är klädda med stockpanel och står under sadeltak. Grunden är murad direkt på klippan. Östpartiet har en liten utbyggnad och i väster står vapenhuset med ingången. Från kyrkans invigningsår härrör de dekorativa målningarna av Harald Lindberg, född och uppvuxen på grannön Björkö.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998

Kapellet uppfördes efter ritningar av Oscar Holm och invigdes år 1928. Holm utgick ifrån den gamla byggnadsstommen men gav den en ny gestalt med fler kyrkliga attribut, i samband med återuppförandet. Kapellet har ett vapenhus i väster och utskjutande kor i öster. Vid den norra långsidan finns en utbyggnad med plats åt sakristia samt kök med separat entré.
Byggnaden står på en gjuten grund och har fasader klädda med liggande och vitmålad stockpanel. Sadeltaket är idag täckt med trapetsplåt men har tidigare haft taktäckning av tvåkupigt lertegel.

År 1928 - 1928 Nyanläggning
Kapellet, som tidigare varit ett missionshus invigs. Byggnaden flyttas från Kungsholmen i Stockholm och uppförs efter ritningar av arkitekt Oscar Holm. Kapellet utsmyckas av Harald Lindberg. Lindberg utför även altartavlan.
År 2004 - 2004 Nyanläggning - Begravningsplats
Beslut om enskild begravningsplats. Minneslund planerad vid Talludden.