Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, FLATÅSEN 3:14 NYSKOGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nyskoga 324

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYSKOGA KYRKA (akt.)
Värmland
Torsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FLATÅSEN 3:14

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Högt läge bland skogåsarna. Utvändigt vitmålad, stående träpanel. Valmat, skiffertäckt tak. Kopparklädd, tunn tornspira. Invändiga ytor uteslutande i trä. Högvälvt, tredelat tak. Entré med vapenhus och ovanförliggande orgelläktare i tornet. Separat korutbyggnad. Mot långhusets främre del öppnar sig en korsarm med intilliggande sakristia och egen entré.
Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990

FÖRSAMLING 1995 - NYSKOGA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: , år 1900: 639, år 1995: 133

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Nyskoga socken utbröts ur Norra Ny 1873 som kapellförsamling. Den blev annexförsamling 1922.

LÄGE OCH OMGIVNING - Nyskoga kyrka har högt läge i kuperad skogsmark, i landskapets norra finnbygder. Den nuvarande träkyrkan från 1900-talet har haft en äldre föregångare i trä.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den första kyrkan i församlingen uppfördes i trä åren 1874-75 efter ritningar av Axel Nyström. Den var den timrad och klädd med brädpanel både ut- och invändigt. Långhuset hade rektangulär form och var täckt av ett skifferbelagt sadelt...

Läs mer i eget fönster
År 2010 - 2010 Nyanläggning - Minneslund